Giỏ hàng(0)

Hotline:0943.018.148 

14%
Máy huỷ tài liệu ZIBA PC-417CD

Máy huỷ tài liệu ZIBA PC-417CD

9.000.000đ10.250.000đ

14%
Máy huỷ vụn ZIBA HC-52
14%
Máy huỷ ZIBA HC-26

Máy huỷ ZIBA HC-26

2.500.000đ

12%
Máy huỷ ZIBA HC-26

Máy huỷ ZIBA HC-26

2.200.000đ2.500.000đ

9%
Máy hủy giấy Magitech OM-18X

Máy hủy giấy Magitech OM-18X

5.000.000đ5.500.000đ

10%
MÁY HỦY CÔNG NGHIỆP SILICON PS-536C
24%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C
6%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C
11%
Máy hủy tài liệu Silicon PS 3000C
11%
Máy hủy tài liệu Silicon PS 3000M
7%
Máy hủy tài liệu BINGO 310X

Máy hủy tài liệu BINGO 310X

24.390.000đ26.500.000đ

8%
Máy hủy tài liệu Bingo  C46CDT

Máy hủy tài liệu Bingo C46CDT

6.540.000đ7.150.000đ

6%
Máy hủy tài liệu Bingo 168 – CD1

Máy hủy tài liệu Bingo 168 – CD1

24.890.000đ26.550.000đ

8%
Máy hủy tài liệu Bingo 168 – CD2

Máy hủy tài liệu Bingo 168 – CD2

27.590.000đ29.990.000đ

13%
Máy tài liệu Bingo C36

Máy tài liệu Bingo C36

5.950.000đ6.890.000đ

11%
Máy hủy tài liệu BINGO C37

Máy hủy tài liệu BINGO C37

6.790.000đ7.690.000đ

11%
Máy hủy tài liệu BINGO C40CD

Máy hủy tài liệu BINGO C40CD

4.400.000đ4.999.000đ

6%
Máy huỷ tài liệu BINGO Elegant

Máy huỷ tài liệu BINGO Elegant

7.450.000đ7.999.000đ

13%
Máy hủy tài liệu Bingo C45CD

Máy hủy tài liệu Bingo C45CD

5.950.000đ6.890.000đ

12%
Máy hủy tài liệu Bingo C32

Máy hủy tài liệu Bingo C32

4.400.000đ5.050.000đ

12%
Máy hủy tài liệu Bingo C35

Máy hủy tài liệu Bingo C35

4.350.000đ4.990.000đ

17%
Máy hủy tài liệu Bingo C30

Máy hủy tài liệu Bingo C30

3.450.000đ4.200.000đ

2%
Máy hủy tài liệu Aurora AS2230CD
4%
Máy Hủy Tài Liệu Aurora AS616MQ

Máy Hủy Tài Liệu Aurora AS616MQ

2.480.000đ2.600.000đ

8%
Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD

Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD

2.200.000đ2.400.000đ

11%
Máy hủy tài liệu Aurora  AS610CT

Máy hủy tài liệu Aurora AS610CT

1.500.000đ1.700.000đ

6%
Máy hủy tài liệu AURORA AS1219CE
4%
Máy hủy tài liệu Aurora AS1500CD