Giỏ hàng(0)

Hotline:0943.018.148 

8%
Máy in tem nhãn Godex G500

Máy in tem nhãn Godex G500

3.950.000đ4.300.000đ

13%
Máy in mã vạch Godex EZ 1100 plus

Máy in mã vạch Godex EZ 1100 plus

4.500.000đ5.200.000đ

10%
Máy in tem nhãn Godex EZ 120

Máy in tem nhãn Godex EZ 120

4.100.000đ4.600.000đ

10%
Máy in tem nhãn Godex  EZ2050

Máy in tem nhãn Godex EZ2050

17.000.000đ19.000.000đ

15%
Máy in mã vạch GoDEX G530

Máy in mã vạch GoDEX G530

5.300.000đ6.300.000đ

7%
Máy in tem nhãn Godex  EZ2350i

Máy in tem nhãn Godex EZ2350i

19.500.000đ21.000.000đ

7%
Máy in tem nhãn Godex EZ 2250i

Máy in tem nhãn Godex EZ 2250i

17.600.000đ19.000.000đ

10%
Máy in tem nhãn Godex  EZ2300Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ2300Plus

22.300.000đ25.000.000đ

7%
Máy in tem nhãn Godex  EZ2150

Máy in tem nhãn Godex EZ2150

16.700.000đ18.000.000đ

9%
Máy in tem nhãn Godex RT860i

Máy in tem nhãn Godex RT860i

19.200.000đ21.100.000đ

11%
Máy in tem nhãn Godex  EZ 6300 plus

Máy in tem nhãn Godex EZ 6300 plus

48.000.000đ54.000.000đ