Giỏ hàng(0)

Hotline:0943.018.148 

Barcode Việt và cách phân biệt Redbull Thái hay Redbull Việt

Barcode Việt (mã vạch Việt Nam) và cách phân biệt Redbull Thái hay Redbull Việt

Cũng Như các nước trên thế giới Việt Nam cũng sử dụng barcode (mã vạch) để quản lý sản phẩm và theo tiêu chuẩn chung là EAN-13 hay EAN.UCC-13 hoặc DUN-13 trước đây thuộc quyền quản lí của hệ thống mã số sản phẩm Châu Âu (The European Article Numbering system, viết tắt là EAN), ngày nay thuộc quyền quản lí của EAN-UCC.

Barcode Việt Nam

Mã số EAN-13 của việt nam và các nước là 1 dãy số gồm 13 chữ số nguyên (từ số 0 đến số 9), trong dãy số chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có ý nghĩa như sau:

- Nhóm 1: Từ trái sang phải, hai hoặc ba chữ số đầu là mã số về quốc gia (vùng lãnh thổ)

- Nhóm 2: Tiếp theo gồm bốn, năm hoặc sáu chữ số là mã số về doanh nghiệp.

- Nhóm 3: Tiếp theo gồm năm, bốn hoặc ba chữ số là mã số về hàng hóa.

- Nhóm 4: Số cuối cùng (bên phải) là số kiểm tra

Để đảm bảo tính thống nhất của mã số:

- Mỗi quốc gia phải do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế (EAN International) cấp cho các quốc gia thành viên của tổ chức này. Mã quốc gia của Việt Nam là 893. Mã quốc gia của Thái Lan là 885

Barcode Thái Lan

Đây là cách mình phân biệt được bò húc (Redbull) được sản xuất ở Việt Nam hay được sản xuất ở Thái Lan các bạn có thể ra tạp hóa mua và kiểm tra thử nhé.